Hypotheek PLUS

Bij Hypotheekplus vindt u alle informatie over hypotheken, de actualiteiten 2021 treft u hieronder;

1. NHG-grens omhoog naar € 325.000

De zogenoemde kostengrens voor hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) gaat verder omhoog. Nu mag de hypotheek nog maximaal € 310.000 zijn om voor NHG in aanmerking te komen. Vanaf 1 januari 2021 is dat € 325.000. Tref je extra energiebesparende voorzieningen, dan kun je zelfs een NHG-hypotheek tot € 344.500 afsluiten.

Het grote voordeel van een NHG-hypotheek is dat je een lagere rente betaalt. Dat kan wel tot 0,6% schelen. Je moet wel eenmalig een premie van 0,7% van de totale hypotheek betalen. Maar die verdien je snel terug.

2. Tweede inkomen telt voor 90% mee

Vanaf 1 januari 2021 telt het tweede inkomen voor 90% mee bij het berekenen van de maximale hypotheek. Nu is dat nog 80%. Dat betekent niet automatisch dat tweeverdieners meer mogen lenen. Hoeveel je in 2021 mag lenen, hangt namelijk ook nog af van de nieuwe woonquotes van het Nibud. Hierin staat welk percentage van je inkomen je mag gebruiken voor de hypotheek.

3. Studieschuld telt minder zwaar

Goed nieuws voor ex-studenten met een studieschuld. Die weegt volgend jaar namelijk minder zwaar mee. Nu geldt nog een vast percentage, vanaf 2021 rekent de bank met de gemiddelde rente over de afgelopen vijf jaar. Dat is gunstig, omdat de rente al langere tijd historisch laag is. Daardoor kun je meer lenen voor je huis.

4. Geen overdrachtsbelasting tot 35 jaar

Vanaf 2021 hoeven huizenkopers onder de 35 waarschijnlijk eenmalig geen overdrachtsbelasting te betalen voor woningen tot € 400.000. Nu ben je nog 2% belasting kwijt als je een bestaande woning koopt. Op een huis van € 300.000 scheelt dat dus € 6.000. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog wel instemmen met dit voorstel.

5. Maximale aftrek omlaag

De hypotheekrente die je betaalt, mag je bij je belastingaangifte aftrekken van je inkomen. Daardoor hoef je minder aan de fiscus te betalen. Verdien je meer dan € 68.507 bruto per jaar? Dan mag je volgend jaar minder hypotheekrente aftrekken. Nu is het maximale aftrekpercentage nog 46%, in 2021 is dat nog maar 43%.

6. ‘Coronatoets’ voor ondernemers en zzp’ers

Heb je een bedrijf of ben je zzp’er en wil je een hypotheek afsluiten? Dan is de kans groot dat je een ‘coronatoets’ moet invullen. Dat geldt in elk geval als je kiest voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie.

Als ondernemer of zzp’er moet je antwoord geven op de vraag of jouw bedrijf financieel wordt getroffen door de coronacrisis. Is het antwoord nee, dan moet je uitleggen waarom niet. Is het antwoord ja, dan moet je meer vragen beantwoorden. Meer informatie hierover vindt je hier.

Maximaal 100% van de woningwaarde

Wat trouwens niet verandert, is dat je maximaal 100% van de waarde van je huis mag financieren met een hypotheek. Andere kosten, zoals overdrachtsbelasting en makelaarskosten, moet je van je spaargeld betalen of er een aparte lening voor afsluiten.

Zo kunt U lezen wat een hypotheek is, welke verschillen er tussen hypotheken bestaan en welke soorten hypotheken er tegenwoordig nog mogelijk zijn. Daarnaast komen de fiscale aspecten aan bod en is er beschreven wat voor gevolgen verschillende rentes en looptijden op uw hypotheek kunnen hebben. Hypotheekplus werkt onafhankelijk aan een persoonlijk advies. Samen met u stemmen wij af welke hypotheekvorm en rente-keuze het beste bij u past!
Gaat u met Hypotheekplus in zee, dan is het een prettige gedachte dat achter deze adviseurs een organisatie staat met een team van goed opgeleide medewerkers. Een extra zekerheid is het Keurmerk Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH). Dit keurmerk treft u bij ons op de gevel! Dan weet u dus dat het met de kwaliteit goed zit.

Wij nodigen u uit voor een vrijblijvend gesprek. Tijdens een eerste kennismaking, zonder kosten, stellen wij ons nader voor en vertellen wij u meer over ons kantoor en de werkwijze. U kunt contact opnemen op telefoonnummer 030-6380979, of mailen naar HypotheekPlus@pjvw.nl

Hypotheekvormen

Lineaire hypotheek
Bij de lineaire hypotheek lost u iedere maand een vast deel van de lening af. Tijdens de looptijd van de lening betaalt u daardoor steeds minder rente. De hypotheeklasten nemen daardoor af gedurende de looptijd van de hypotheek. Deze vorm is vooral interessant wanneer u een inkomensdaling verwacht.

Annuïteitenhypotheek
Bij deze hypotheekvorm list u iedere maand een deel van de lening af. Dit is echter geen vast bedrag. Aan het begin van de looptijd lost u weinig af en betaalt u veel rente; aan het eind van de looptijd lost u meer af en betaalt u minder rente. De bruto hypotheeklasten zijn daardoor iedere maand gelijk. Aangezien u tijdens de looptijd steeds minder rente gaat betalen en dus minder belastingvoordeel geniet, stijgen de netto hypotheeklasten gedurende de looptijd van de hypotheek. Met ingang van 01-01-2013 heeft de overheid voor nieuwe hypotheeken deze hypotheekvorm als richtlijn voor de wijze van aflossen verplicht gesteld.

Levenhypotheek (van voor 01-01-2013)
Bij deze hypotheekvorm is het belastingvoordeel maximaal, omdat u de lening pas aan het einde van de looptijd in één keer helemaal of gedeeltelijk aflost. Via een kapitaalverzekering spaart u het hiervoor benodigde kapitaal – onder bepaalde voorwaarden- belastingvrij bijeen. Afhankelijk van de gekozen dekking is het eindkapitaal geheel of gedeeltelijk gegarandeerd. In het laatste geval bestaat het risico dat u de hypotheek niet in z’n geheel kunt aflossen.

Spaarhypotheek (van voor 01-01-2013)
Deze hypotheekvorm is gekoppeld aan een kapitaalverzekering. Het belastingvoordeel is over de gehele looptijd maximaal, omdat u de lening pas aan het einde van de looptijd in één keer aflost. Met een spaarhypotheek bent u er zeker van dat u aan het einde van de looptijd het geplande kapitaal heeft om deze hypotheek af te lossen.

Beleggingshypotheek (van voor 01-01-2013)
Bij een beleggingshypotheek is het belastingvoordeel maximaal. Beleggingshypotheken zijn er in twee varianten. U kunt beleggen via een levensverzekering of direct in aandelen/beleggingsfondsen. Belegt u via een levensverzekering, dan bouwt u aan het eindkapitaal door betaling van premie die wordt belegd in beleggingsfondsen. Belegt u zonder verzekering, dan bouwt u het eindkapitaal op via maandelijkse of eenmalige inleg in beursgenoteerde (beleggings)fondsen. Bij beide vormen bestaat het risico dat u door tegenvallend rendement de hypotheek niet in z’n geheel kunt aflossen.

Aflossingsvrije hypotheek (van voor 01-01-2013)
Bij deze hypotheekvorm lost u gedurende de looptijd de lening niet af, u betaalt alleen rente. U bouwt daardoor geen vermogen op. Vaak kunt u deze hypotheek alleen afsluiten in combinatie met een hypotheekvorm waarbij er wel wordt afgelost. Een andere mogelijkheid is dat u de woning gedeeltelijk met eigen geld financiert.

Tweeverdieners ook in 2018 ruimere hypotheek

Het maximale bedrag dat tweeverdieners aan hypotheek kunnen krijgen wordt in 2018 verder verhoogd. Het tweede inkomen telt dan voor 70 procent mee. Dat was in 2017 nog 60 procent. De komende jaren gaat het tweede inkomen geleidelijk voor 100 procent meetellen. Dit voorkomt dat verschillen tussen een- en tweeverdieners te sterk oplopen.

De nieuwe leennormen gaan in op 1 januari 2018.

De leennormen worden jaarlijks op basis van een advies van het Nibud vastgelegd in de regeling hypothecair krediet. De regeling legt vast wat consumenten op verantwoorde wijze maximaal kunnen lenen voor de koop van een woning.

Leennorm Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omhoog in 2018

Per 1 januari 2018 gelden voor het verkrijgen van NHG nieuwe Voorwaarden & Normen. Het afgelopen jaar ontwikkelden wij, in samenwerking met de markt, nieuwe proposities die aantrekkelijk kunnen zijn voor consumenten. In de NHG-voorwaarden komen deze en andere innovaties terug, waardoor NHG nog beter aansluit op de marktwensen.

De belangrijkste veranderingen in de kostenprijzen is al volgt:.

Gemiddelde koopsom en kostengrenzen (Norm 1.6)
Vanaf 1 januari stijgt de kostengrens naar €265.000. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG-kostengrens naar maximaal €280.900.

Wij nodigen u uit voor een vrijblijvend gesprek. Tijdens een eerste kennismaking, zonder kosten, stellen wij ons nader voor en vertellen wij u meer over ons kantoor en de werkwijze. U kunt contact opnemen op telefoonnummer 030-6380979, of mailen naar HypotheekPlus@pjvw.nl